Nascholing

De door onze opleiding aangeboden cursussen tellen mee voor de "Nascholingsuren", welke chauffeurs in de toekomst moeten volgen.

Hier een overzicht van de maximum uren die tellen voor de "nascholing":
Naam opleiding Naam examen examinerende instantie CCV-code -
 • Rijoptimalisatie I Rijvaardigheidsanalyse W02-1

 • EHBO voor beroepschauffeurs dagcursus 25 november 2023
 • EHBO voor beroepschauffeurs dagcursus 27 januari 2023
 • Cursus Maximaal aantal uur
  ADR-certificaat Basis Initieel en Verlenging Initieel en herhaling Basis U01-4/U100 maximaal bij alle adr cursussen: 14 In totaal per 5 jaar tellen maximaal 14 uren ADR mee!
  ADR-certificaat Basis + Tank Initieel en Verlenging Initieel en herhaling Basis + Tank U01-4/U100-2 14
  ADR-certificaat Basis +Tank + Klasse 1 + Klasse 7 Initieel en Verlenging Initieel en herhaling Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 U01-4/U100-2 14
  ADR module Klasse 1 + Klasse 7 Initieel Initieel examen Klasse 1 + Klasse 7 Initieel U01-4/U100-2 7
  ADR module Tank Initieel Initieel Examen Tank U01-4/U100-2 7
  Basisveiligheid VCA - 2 dagdelen Basisveiligheid VCA U05-2 7
  Rijoptimalisatie I Defensief Rijden W02-1 7
  Rijoptimalisatie I Schadepreventie W02-1 7
  Rijoptimalisatie I Verkeersdeelneming W02-1 7
  Rijoptimalisatie I Behaviour Based Safety (BBS) W02-1 7
  Digitale tachograaf 7
  EHBO voor beroepschauffeurs, VCA 7
  7
  Praktijk (7 uur verplicht per 5 jaar): Het nieuwe rijden, Rijoptimalisatie. Kan via e-learning 4 uur per computer theorie en 3 uur rijden   7
  Let op! Als u zich opgeeft voor een nascholingscursus dan bent u hiervoor een bepaald bedrag verschuldigd aan CCV voor elke 7 uur nascholing, dit bedrag berekent de opleider aan de cursist c.q. het bedrijf door(nu € 25). Als u reeds 28 uur nascholing theorie hebt gevolgd moet u de nascholingsuren niet meer laten opgeven bij het CCV. De enige die hiervan (financieel) voordeel heeft is de CCV. Dit bedrag is inclufief administratie kosten opleider.

  Wij verzorgen de aanmelding bij CCV. Ook andere cursussen dan de hier genoemde kunnen door ons verzorgd worden m.b.t. de "nascholing".

  Er een geldigheidstermijn van 5 jaar voor iedere gevolgde nascholingscursus. De cursusuren vervalen na een periode van 5 jaar!!! Vanaf 13-9-2021 kan één bepaalde cursus slecht eenmaal worden herhaald in de periode van 5 jaar!!! E-learning is slechts bij maximaal 3 cursussen toegestaan. De bijscholing bestaat uit 28 uur theorielessen en minimaal 7 uur praktijk.Op www.mijnccv.nl kunt u het aantal gevolgde uren nascholing controleren.  Ook chauffeurs van vrachtauto's die geboren zijn voor 1 juli 1955 moeten de vermelding code 95 op hun rijbewijs hebben. Sommigen denken dat er een vrijstelling geldt, de zogenaamde 12 urenregeling, dit is echter onjuist.

  Indien code 95 niet op het rijbewijs staat levert dat hoge boetes op, de vrachtauto wordt vaak stilgezet tot er een andere chauffeur aanwezig is met een rijbewijs waar de code wel op vermeld is. Daarnaast dient men er rekening mee te houden dat de verzekeringsmaatschappij geen uitkering doet in geval van schade omdat de bestuurder niet in het bezit is van het wettelijke verplichte vakbekwaamheidsbewijs.  Graag verstrekken wij aanvullende informatie. Voor volledige informatie wordt u verwezen naar de site cbr.nl, onder ccv onder Beroepschauffeur / Richtlijn vakbekwaamheid.

  Moerkapelle: Digitale tachograaf en andere cursussen op aanvraag startdatum.