Nascholing

De door onze opleiding aangeboden cursussen tellen mee voor de "Nascholingsuren", welke chauffeurs in de toekomst moeten volgen.

Hier een overzicht van de maximum uren die tellen voor de "nascholing":
Cursus Maximaal aantal uur
ADR basis maximaal bij alle adr cursussen: 14
ADR basis/tank 14
ADR basis verlengen 14
ADR basis/tank verlengen 14
ADR basis klasse 1 0
ADR basis klasse 7 0
ADR basis en tank / kl 1 / kl 7 14
ADR basis en tank / kl 1 / kl 7 verlengen 14
Ladingzekeren 7
Stil laden en lossen 7
Digitale tachograaf 7
BHV (heet nu EHBO), VCA 7
Praktijk (7 uur verplicht per 5 jaar): Het nieuwe rijden, Rijoptimalisatie. Kan via e-learning 4 uur per computer theorie en 3 uur rijden   7
Let op! Als u zich opgeeft voor een nascholingscursus dan bent u hiervoor een bepaald bedrag verschuldigd aan CCV voor elke 7 uur nascholing, dit bedrag berekent de opleider aan de cursist c.q. het bedrijf door(nu € 18,05). Als u reeds 28 uur nascholing theorie hebt gevolgd moet u de nascholingsuren niet meer laten opgeven bij het CCV. De enige die hiervan (financieel) voordeel heeft is de CCV.

Wij verzorgen de aanmelding bij CCV. Ook andere cursussen dan de hier genoemde kunnen door ons verzorgd worden m.b.t. de "nascholing".

Er een geldigheidstermijn van 5 jaar voor iedere gevolgde nascholingscursus. De cursusuren vervalen na een periode van 5 jaar!!! Vanaf mei 2020 kan een bepaalde cursus slecht eenmaal worden gevolgd in de periode van 5 jaar!!! De bijscholing bestaat uit 28 uur theorielessen en minimaal 7 uur praktijk.Op www.mijnccv.nl kunt u het aantal gevolgde uren nascholing controleren.Ook chauffeurs van vrachtauto's die geboren zijn voor 1 juli 1955 moeten de vermelding code 95 op hun rijbewijs hebben. Sommigen denken dat er een vrijstelling geldt, de zogenaamde 12 urenregeling, dit is echter onjuist.

Indien code 95 niet op het rijbewijs staat levert dat hoge boetes op, de vrachtauto wordt vaak stilgezet tot er een andere chauffeur aanwezig is met een rijbewijs waar de code wel op vermeld is. Daarnaast dient men er rekening mee te houden dat de verzekeringsmaatschappij geen uitkering doet in geval van schade omdat de bestuurder niet in het bezit is van het wettelijke verplichte vakbekwaamheidsbewijs.Graag verstrekken wij aanvullende informatie. Voor volledige informatie wordt u verwezen naar de site cbr.nl, onder ccv onder Beroepschauffeur / Richtlijn vakbekwaamheid.
VCA ma 4 januari 2021 Moerkapelle.
Moerkapelle: Digitale tachograaf en andere cursussen op aanvraag startdatum.